Procházka Černošicemi ke 100 letům republiky

Naše republika slaví své první století. Ve spolupráci s místními spolky jsme pro vás připravili procházku po třech nejstarších historických částech našeho města. Půjdeme průvodem z Mokropes přes Vráž až ke kostelu. Připomeneme a vzdáme hold těm, kteří za naši vlast položili život. V průvodu nebudou chybět Skauti, Sokolové, sbor Pramínek, dobrovolní hasiči, čespolet a další. Přidejte se i vy!

START
13:00 shromáždění u kapličky v Mokropsech, mapa: https://goo.gl/maps/z1hPFfLwv3u

TRASA
Kaplička Mokropsy → Hřbitov Mokropsy → Pomník Vráž → Knihovna → Pomník u kostela v Černošicích

TŘI ŠPEJLE (www.trispejle.cz)
Připravte se na procházku, vyrobte „Tři Špejle“ a umístěte je v rámci procházky k jednotlivým místům. Tři špejle symbolizují tři pilíře demokracie. Jsou připomínkou boje za demokracii minulých generací a zároveň symbolem současného usilování o zachování a rozvoj svobodné a sebevědomé společnosti. Vedení města k místům umístí věnce. Happening probíhá po celé republice v rámci Festivalu svobody: https://www.festivalsvobody.cz/trispejle2018/

Převoz mezi místy pro seniory zajištěn! Více info: Marek Jeřicha 725 896 542, mjerich@seznam.cz

Akce je součástí Festivalu svobody 2018 (www.festivalsvobody.cz)

MEMORANDUM
Slavíme 100 let od vzniku Československa. Tomáš Garrigue Masaryk za podstatu demokracie označoval shodu lidí, lásku a lidskost. Zároveň ale upozorňoval, že opravdové demokracii nestačí instituce, ona potřebuje lidi! Má ale česká demokracie lidi, o které se může opřít? A co pro nás dnes znamená svoboda?
Pojďme využít této chvíle a společně mluvit o svobodě, aktuálních problémech i naší budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že se dokážeme shodnout na tom důležitém a jednotlivosti by nás neměly rozdělovat.
Od 28. října a především pak 17. listopadu proběhnou po celé České republice koncerty, průvody, diskuze a další akce. Ve stejném období poběží také národní hlasování o klíčových otázkách pro Česko. Statisíce lidí budou nejen v ulicích a na náměstích slavit svobodu.
Přijďte na Festival svobody 2018!

Akci pořádá spolek Na Nohou z.s. ve spolupráci s městem a místními spolky ČESPOLET, Sokol, Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy, Skauti Černošice, Pramínek.